Læring i bevægelse

Feltarbejde

Oplev symbolerne

Krop og læring

Lyt til stilhed

Musik og salmer

Se orglet

Grundskole

Tilbud til grundskolen

Folder med projekter 2016-17 til grundskolerne er sendt ud til skolerne i maj 2016 - spørg efter dem, eller find tilbuddene her på siden. Tilmeldingen er åben pr. 1. juni. Projekterne er gratis og for alle folke- og privatskoler i Gladsaxe og Herlev. Læs mere her

Gymnasium

Gymnasiet og HF

Skoletjenesten har fra 2015 tilbud til gymnasiet og HF. Vi sammensætter workshops, hvor eleverne møder præster med forskellige teologiske ståsteder, kirkerum, musikere, forskere mv. Læs mere her

SOSU - Herlev Hospital

Sosu på Herlev Hospital

I samarbejde med hospitalets præster arbejder skoletjenesen på at udbyde mindre forløb om skam, skyld, sorg og død set i et teologisk-filosofisk lys. Der er tale om vidensformidling og refleksion. Tilbudene er under udarbejdelse.

Undervisningsmiddelpris

Nomimering 2016

Projektet Lydspor - leg med lyd i bibelske fortællinger er blandt de tre nominerede til Undervisningsmiddelprisen 2016. I projektet arbejder eleverne med musik, eksistens og bibelfortællinger. De får til opgave at lave en musikfortælling i et nyt IT-program. Læs mere her

Evaluering skoletjenester

Evalueringsrapport

Igennem to år har lektorer fra Professionhøjskolen Metropol fulgt de folkekirkelige skoletjenester og evalueret undervisningsindhold og elever og læreres udbytte af projekterne. Find rapporten og mediernes omtale af den her

Grundskole

Videoer

Skoletjenesten har siden sin begyndekse dokumenteret undervisningsform og indhold via film af udvalgte undervisningsforløb. Se her fra "Allehelgen med lanterner", "Døden og anden", "De ti bud", "Koncert med Bernhard", "Fastelavnsvandring" Se mere her

Grundskole - Nyhed

Ordapotek

- poetisk leg med kristne grundbegreber. Eleverne arbejder filosofisk spørgende med begreber fra Fælles Mål: tro, håb, kærlighed, synd, nåde, frelse mv. I skoleåret 2014/15 afholdt vi i samarbejde med Gammelgård i Herlev elevworkshops med en skøn billedkunstner... Se fotos her

Gymnasium - Nyhed

R.I.P

R.I.P. - Requiescat in pace er den latinske betegnelse, der bruges på visse gravstene og i dødsannoncer (hvil i fred). Men hvordan hviler man i fred? Hvilke religiøse ritualer foretager man i forskellige religioner, når et menneske dør? Læs mere her

Kalender 2016

Maj 2016

PROJEKTER 2016-2017 sendes ud til grundskolerne

 

Juni 2016

PILOTPROJEKT: Herlev Hospital - Professionsuddannelser 

 

Juli 2016

TILMELDINGSFRIST: 1 juli - grundskoletilmelding

 

August 2016

KURSUS: Lydspor (indskoling og mellemtrin) 31. august

MØDE om Åben Skole i Gladsaxe i samarbejde med Gladsaxe Lærerforening

 

September 2016

TILMELDINGSFRIST: 1. september - grundskoletilmelding