etikNOTAT

etikNOTAT kan også læses online her

FOLKEKIRKEN, DØDEN OG ALLEHELGEN - november 2013

etikNOTAT er et månedligt undervisningsoplæg, der kommer ud til lærere i Gladsaxe og Herlev kommuner.

Målgruppen for oplægget er udskolingen.

Målet er at give eleverne mulighed for at diskutere religionsfaglige begreber ud fra et tidsaktuelt tema, enten grundet årstiden, en aktuel sag fra medierne el.l. Der tages udgangspunkt i begreber og genstande fra kristendommen og der perspektiveres til kristendomsfaglige temaer og tekster.

Notatet holdes kort og kompakt, så forløbet kan gennemføres på en eller to undervisningstimer. Man kan naturligvis også udvide emnet, hvis man ønsker det.

Der vil ofte blive lagt op til tværfaglige samarbejder. Med dette oplæg kan der samarbejdes med dansk.

Alle tekster er lavet som PDF, så de er lige til at printe ud til eleverne.

Velkommen til 3. nummer af etikNOTAT. De øvrige numre ligger på skoletjenestens hjemmeside: www.fsgh.dk. Hvis du har kommentarer eller ønsker om et specifikt emne, vi skal tage op, hører vi gerne fra dig.

INDHOLD

Foto: Schärfe.dk

Materialet falder i fire dele: 

 • Kisten - en genstand fra folkekirken. Hvad sker der med liget, når et menneske dør? Bedemand Lotte Søgaard fortæller om de konkrete og etiske aspekter af bedemandens rolle. 
 • Tekster om sorg og trøst: En række korte bibeltekster, novellen "Da puppen brast" af Gurli Vibe-Jensen og salmerne "Nu har du taget fra os" og "Sorrig og glæde". 
 • Aktuel begivenhed: Forskellen på Allehelgen og Halloween. Sognepræst i Mørkhøj kirke Katrine Blinkenberg fortæller om traditionerne for Allehelgen og Halloween som to måder at håndtere sorg på.
 • Forslag til elevaktiviteter.

DEL 1 - EN BEDEMANDS ARBEJDE

Hvad laver en bedemand?

 • Tal med hinanden to og to om hvad I tror, en bedemands arbejdsopgaver er.

Se derefter interviewet nedenfor med bedemand Lotte Søgaard.

Interviewet varer cirka 15. min. I det fortælles om, hvad bedemandens konkrete opgaver er, om de skrevne og uskrevne regler man skal følge som bedemand, og til sidst i interviewet besøger man Bispebjerg Krematorium og får et indblik i, hvordan kremering af afdøde foregår.

 

 

Download filmen her

Spørgsmål:

 • Hvad har du fået at vide om bedemandens arbejde, som du ikke vidste i forvejen?
 • Beskriv bedemandes opgaver fra hun/han bliver kontaktet af familen, der har mistet.
 • Hvilke regler er der forbundet med en bedemands arbejde?
 • Er der noget ved reglerne, der overrasker dig?
 • Hvilke betydninger tror du, det kan have for mennesker,der har mistet at de skal gennemgå hele begravelsen med en bedemand?
 • Er der andre ting, f.eks. omkring krematoriet, der overrasker dig?

DEL 2 - FORSKELLIGE TEKSTER OM SORG

I Den danske folkekirke udtrykkes tro og tanker om Gud og mennesker ofte i salmerne.

 • Læs de to salmer "Nu har du taget fra os" af Holger Lissner og "Sorrig og glæde" af Thomas Kingo, og find frem til, hvad de fortæller om død og sorg.
  • Lav en liste for hver salme over ord, der beskriver død.
  • Lav en liste for hver salme over, ord der beskriver sorg.
  • Hvordan beskriver salmerne Guds relation til mennesket i sorgens stund?
  • Hvilke forskelle og ligheder er der på salmerne?
  • Vælg et ord eller en verselinje fra en af salmerne, der beskriver døden og de følelser, der knytter sig til den. Fortæl din sidemand om, hvordan du forstår orden eller verselinjen. 
    
 • Læs novellen "Da puppen brast" af Gurli Vibe-Jensen
  • Hvad handler novellen om?
  • Hvordan vil I beskrive drengen i novellen?
  • Hvilke følelser er karakteristiske for ham?
  • Hvorfor tror du, at drengen vælger at tage med til faderens begravelse?
  • Hvorfor tror du, at drengen ikke mere vil mødes præsten, men kun skrive sammen med hende?
  • Hvad fortæller novellen om sog - om noget?
  • Hvorfor tror du, at novellen hedder "Da puppen brast"?

 • Læs bibelteksterne fra Det gamle og Det nye testamente om død, sorg, trøst og fortvivelse.
  • Lav en liste over bibelteksterne. Hvad udtrykker de hver især?
  • Hvad siger de om død, sorg og trøst?
  • Er der nogle ord eller linjer, der undrer dig?
  • Hvordan adskiller teksten om Jesu død sig fra de andre tekststykker fra Biblen?

DEL 3 - EN AKTUEL BEGIVENHED

Halloween og Allehelgen er to traditioner, der begge omhandler døden, men behandler den forskelligt.

 • Tal sammen to og to, og lav en liste over ord, I associerer med Halloween-traditionen og en liste over ord, I associerer med Allehelgen-traditionen.
 • Undersøg hvornår på året de to traditioner fejres.

Læs artiklen om de fem vigtigste ting om Hallowen.

Se interviewet nedenfor med sognepræst Katrine Blinkenberg, som fortæller om Allehelgen i Folkekirken. Videoen varer cirka 8. minutter.

 

 

Du kan downloade interviewet her.

Spørgsmål:

 • Hvike nye informationer fik du i interviewet? Tilføj dem på dine lister over Halloween og Allehelgens-traditionerne.
 • Hvordan behandles sorgen og døden ifølge Katrine Blinkenberg i de to traditioner?
 • Katrine Blinkenberg siger i interviewet, at man ikke kan komme over sorg. Hvad mener du om det?
 • Hvordan vil du selv beskrive sorg? Overvej om der kan være positive aspektever ved det at føle sorg.

 

 

DEL 4 - ELEVAKTIVITETER

Forslag til elevaktiviteter: 

 • Arranger et møde med en lokal bedemand. De fleste begravelsesforretninger sender gerne en repræsentant på besøg på skolen.
 • Besøg den lokale kirkegård. Hvis du kontakter kirkegårdslederen først, kan man som regel få en rundvisning.
 • Kontakt Bispebjerg Krematorium. De viser gerne rundt. 
 • Jeres lokale præst og kirke tager også gerne imod besøg.

Der er masser af forskellige typer rundvisninger på Københavns kirkegårde og krematorier. Du kan læse mere her.

FÆLLES MÅL - KRISTENDOMSKUNDSKAB

Der er i dette undervisningsmateriale taget udgangspunkt i følgende punkter fra Fælles Mål, efter 9. klasse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Livsfilosofi og etik

 • reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål og diskutere den religiøse dimension og dens betydning for menneskers livsforståelse på baggrund af bibelske fortællinger, kristendommen før og nu samt ikkekristne religioner og livsopfattelser
 • vurdere etiske principper og moralsk praksis i kristendommen.

Bibelske fortællinger

 • udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente og kunne tolke dem i et nutidigt og historisk perspektiv
 • forholde sig til de bibelske fortællingers tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål
 • give eksempler på de bibelske fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund.

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

 • forholde sig til kristne grundbegreber som grundlag for vurdering af værdier og tolkning af tilværelsen
 • formulere sig om brug og betydning af kristne symboler og ritualer samt synge og tolke salmer og sange.
www.fsgh.dk fsgh@fsgh.dk