etikNOTAT

etikNOTAT kan også læses online her

FOR IND IMELLEM KOMMER FASTEN - marts 2014

etikNOTAT er et månedligt undervisningsoplæg, der kommer ud til lærere i Gladsaxe og Herlev kommuner.

Målgruppen for oplægget er udskolingen.

Målet er at give eleverne mulighed for at diskutere religionsfaglige begreber ud fra et tidsaktuelt tema, enten grundet årstiden, en aktuel sag fra medierne el.l. Der tages udgangspunkt i begreber og genstande fra kristendommen og der perspektiveres til kristendomsfaglige temaer og tekster.

Notatet holdes kort og kompakt, så forløbet kan gennemføres på en eller to undervisningstimer. Man kan naturligvis også udvide emnet, hvis man ønsker det.

Der vil ofte blive lagt op til tværfaglige samarbejder. Med dette oplæg kan der samarbejdes med historie.

Alle tekster er lavet som PDF, så de er lige til at printe ud til eleverne. Desuden er alle video-indslag lavet til download.

Velkommen til 8. nummer af etikNOTAT. De øvrige numre ligger på skoletjenestens hjemmeside: www.fsgh.dk. Hvis du har kommentarer eller ønsker om et specifikt emne, vi skal tage op, hører vi gerne fra dig.

INDHOLD

Den 2. marts er det fastelavn, børnene klæder sig ud og går fra dør til dør og rasler penge og slik ind, så de stakkels givere slipper for ballade. Landets folkekirker slår dørene op for fastelavnsgudstjenester og arrangerer tit efterfølgende tøndeslagning. Men hvad er fasten for en tid på året kirkelig set og hvad vil det sige at faste? etikNOTAT undersøger i denne måned, hvad fasten og fastelavn har med hinanden at gøre.

Materialet er delt op i 4 punkter

 

 • Hvad er fastetiden for noget?
 • Forskellige syn på faste i bibeltekster og en salme
 • Tre videoer med præster, der faster.
 • Elevaktivitet: Hvad kan du selv undvære, og hvordan fastes i andre religioner?

 

 

 

DEL 1 - HVAD BETYDER FASTELAVN?

Har du nogensinde tænkt over, hvor ordet fastelavn stammer fra?

 • Brug to og to et par minutter på at tale om, hvilke ting I kommer til at tænke på, når I hører ordet fastelavn.

Selve ordet fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, som betyder fasteaften. Fastelavnstiden kaldes også karnevale, som kommer af det latinske carne vale, direkte oversat betyder kød uden - altså kødløs.

Læs nu teksten "Faste og fastelavn". Du kan hente den her.

 • Hvor mange dages fastetid er der frem til påsken?
 • Hvorfor er det lige præcis det antal dage?
 • Hvad var det for luksusvarer, man forsagede frem til reformationen?
 • Hvilke nye fastetraditioner kan man forvente fremover?

DEL 2: FASTE I BIBELEN

Fasten er en meget gammel tradition i kristendommen, faktisk ældre end kristendommen selv. Faste er nemlig også kendt fra den antikke jødedom, som kristendommen udsprang af. Allerede i Det Gamle Testamente – den del af Bibelen, som jøder og kristne har til fælles – står der nogle ting om faste. Hent tre uddrag fra Det Gamle Testamente her

 • Hvorfor tror I, at Moses faster i det første tekstuddrag?
 • Hvorfor tror I, at de faster i det andet tekstuddrag?
 • Hvad er Esajas sur over mht. faste i det tredje tekstuddrag?
 • Hvad er der af forskelle og ligheder i de tre tekstuddrag?
James Tissot: Jésus tenté dans le désert (1886-94). Hænger på Brooklyn Museum

 

 

Salmer bliver tit skrevet til en bestemt anledning i kirken fx bryllup, dåb, jul, osv. Salmen Du, som mætted tusind munde bliver brugt i fastetiden i kirken. Læs et uddrag af den her.

 • Hvad handler salmen om?
 • Hvorfor tror du, at den bliver brugt meget i fastetiden?
 • Kan du genkende noget fra bibelteksterne, du læste tidligere?

DEL 3: NÅR PRÆSTER FASTER

Der er mange måder at gribe fastetiden an på. Nedenfor finder I tre små film med tre præster, som fortæller om deres erfaringer med og syn på det at faste. Første klip er med sognepræst Poul Joachim Stender, det andet klip er med fængselspræst Erik Adrian, og det sidste klip er med den ortodokse præst Poul Seppelov

Sognepræst Poul Joachim Stender. Download interviewet her.

Fængselspræst Erik Adrian. Download interviewet her.

Fader Poul Sebbelov fra den ortodokse kirke. Download interviewet her.

 

 

 • Hvorfor faster Poul Joachim Stender?
 • Hvad kan fasten tilbyde mennesker ifølge Erik Adrian?
 • Hvordan minder faste og fængsel om hinanden ifølge Erik Adrian?
 • Fasten er ikke en officiel del af folkekirken, som den er i den ortodokse kirke. Hvorfor er fasten vigtig for den ortodokse kirke ifølge fader Poul Sebbelov?

 

 

DEL 4: ELEVAKTIVITET

Faste er altså et spørgsmål om at give afsavn på noget, som fylder meget i éns liv for at give plads til noget andet. Det kunne være, som Poul Joachim Stender nævner, at man dropper kød, cigaretter og mobiltelefonen for at give mere plads til åndelig fordybelse, men det kan naturligvis også være andet. 

 • Kan du nævne tre ting i dit liv, som du kunne finde på at give afkald på i 40 dage?
 • Og hvad ville du så i stedet fokusere på og/eller fordybe dig i?

 

Ekstraopgave:

 • Undersøg fastens betydning for andre religioner fx islam, buddhisme, hinduisme og jødedom. Du kan starte med at finde inspiration her.
www.fsgh.dk fsgh@fsgh.dk