etikNOTAT

etikNOTAT kan også læses online her

FOLKEKIRKEN OG NØDHJÆLPEN - oktober 2013

etikNOTAT er et månedligt undervisningsoplæg, der kommer ud til lærere i Gladsaxe og Herlev kommuner.

Målgruppen for oplægget er udskolingen.

Målet er at give eleverne mulighed for at diskutere religionsfaglige begreber ud fra et tidsaktuelt tema, enten grundet årstiden, en aktuel sag fra medierne el.l. Der tages udgangspunkt i begreber og genstande fra kristendommen og der perspektiveres til kristendomsfaglige temaer og tekster.

Notatet holdes kort og kompakt, så forløbet kan gennemføres på en eller to undervisningstimer. Man kan naturligvis også udvide emnet, hvis man ønsker det.

Der vil ofte blive lagt op til tværfaglige samarbejder. Med dette oplæg kan der samarbejdes med samfundsfag.

Alle tekster er lavet som PDF, så de er lige til at printe ud til eleverne.

Velkommen til 2. nummer af etikNOTAT. De øvrige numre ligger på skoletjenestens hjemmeside: www.fsgh.dk. Hvis du har kommentarer eller ønsker om et specifikt emne, vi skal tage op, hører vi gerne fra dig.

INDHOLD

Foto: Morten Sternberg

etikNOTAT falder i fire dele:

 • Kirkebøssen - en genstand fra folkekirken:

  • Koster det penge at gå i kirke? Sognepræst Ib Ehlers Jørgensen fortæller om Mørkhøj Kirkes kirkebøsse.
  • Er det en kristen eller en menneskelig pligt at hjælpe? Agnete Holm fra den kristne hjælpeorganisation Danmission, der bl.a. modtager penge fra kirkerns indsamlinger, fortæller om sit syn på hjælpearbejde. 

 • Tekster fra kristendommen om at hjælpe. I skal læse et indlæg af præsten Katrine Lilleør, som bliver sat op over for en salme af digteren Lars Busk Sørensen. Desuden skal I se på uddrag af Lukas- og Matthæusevangeliet.
 • En aktuel sag: Syrien og nødhjælp.
 • Elevaktivitet: Et spil om hvem man skal hjælpe.

DEL 1 - KIRKEBØSSEN

Ved indgangsøren til en dansk folkekirke hænger der noget på væggen, som ligner en sparebøsse. Men koster det penge at gå i kirke? Hvem lægger penge i bøssen? Hvad bruges pengene til, og hvem får dem, når bøssen er fyldt? Hvad nu, hvis man ikke lægger penge i bøssen?

Sognepræst Ib Ehlers Jørgensen fortæller om Mørkhøj kirkes kirkebøsse. Du kan også downloade interviewet her.

 

 

Se interviewet med Agnete Holm fra den kristne hjælpeorganisation Danmission. 

Du kan også downloade interviewet her.

 

Spørgsmål:

 • Hvem arbejder Agnete Holm for, og hvad laver organisationen?
 • Hvad siger Agnete om det at være kristen?
 • Hvad betyder pligt?
 • Hvorfor synes hun ikke, at man skal bruge ordet pligt om at hjælpe andre?
 • Hvilket ord bruger hun for at understrege, at man nogle gange føler, at man er nødt til at hjælpe?
 • Nævn nogle situationer, hvor du mener, at man skal hjælpe andre.
 • Er der situationer, hvor man kan blive i tvivl om, hvorvidt man skal hjælpe?
  • Nævn eksempler på hvilke og på hvorfor du mener, man kan blive i tvivl.

DEL 2: FORSKELLIGE HOLDNINGER I KRISTENDOMMEN

a) I kristendommen er der forskellige holdninger til, hvordan man skal hjælpe.

I har netop set et interview med Agnete Holm, som ser det som en nødvendighed at hjælpe som enkeltperson og som organisation, men der er også andre måder at anskue tingene på.

Præsten Katrine Lilleør skrev i Helsingør Stiftblad, aug. 2009 om det, hun kalder "organiseret næstekærlighed".

Digter og forfatter Lars Busk Sørensen skriver salmer. I salmerne giver han sin holdning om kristendommen til kende. Læs her salmen "Menneske, din egen magt".

   

 

 • Hvad er Katrine Lilleørs synspunkter? Find eksempler i teksten.
 • Hvad er Lars Busk Sørensen synspunkter? Find eksempler i teksten
 • Beskriv med jeres egne ord forskellen på de to personers pointer.
 • Hvad synes I selv er gode og dårlige argumenter for at hjælpe? 

 

b) I skal nu læse et par uddrag fra Det Nye Testamente, som handler om det at hjælpe andre. Det ene er en meget kendt lignelse, som hedder "Den barmhjertige samaritaner". 

Spørgsmål:

 • Hvad handler teksterne om?
 • Hvad betyder det at give almisse?
 • Hvorfor står der i teksten, at man ikke skal vise alle, at man giver almisse?
 • Diskuter fordele og ulemper ved, at man åbent fortæller om de bidrag, man giver for at hjælpe andre.
 • Nævn forskellige måder man kan hjælpe på.
 • Når vi ser på verden, er det en kendsgerning, at vi mennesker ikke har kunnet hjælpe alle nødstedte. Diskuter hvordan I har det med det. 
 • Hvordan vælger I at håndtere det?

  • Lukker øjnene og tænker på noget andet.
  • Tænker at jeg hellere må sende nogle penge.
  • Tænker at jeg giver noget engang imellem.
  • Hjælper med at indsamle penge, når der er landsindsamlinger.
  • Tæker at det er umiligt at gøre noget ved nød og fattigdom. Vi må leve med at det er der.
  • Bliver indigneret og ønsker at gøre et eller andet.

DEL 3: EN AKTUEL SAG - SYRIEN OG NØDHJÆLP

Foto: Galiya Gubaeva © Scanpix

a) Læs om situationen i Syrien i disse to artikler fra henholdsvis DR og Ritzau

Spørgsmål:

 • Hvordan startede krisen i Syrien?
 • Hvem er krisens parter, både nationalt og internationalt?
 • Hvad tror du, er grunden til, at man ikke har løst krisen?
 • Hvad er din holdning til om Danmark som land skal yde økonomisk støtte til Syrien?

b) I indsalget med Agnete Holm hørte I, at Danmission er aktive i Syrien med bl.a. akut nødhjælp. 

 • Diskuter i klassen hvorfor der er nogle, som mener det er vigtigt at give nødhjælp og hvorfor andre blokerer for at der uddeles nødhjælp.

DEL 4: ELEVAKTIVITET

Screenshot fra YouTube

Print papirerne "Hvem skal hjælpes?" og del dem ud til eleverne.

Baggrundshistorie:

Vi er på et felthospital lidt uden for Ghouta i Syrien. Der har været et voldsomt gasangreb, og mange tusinde mennesker er enten døde eller slemt tilredt.

Eleverne har mulighed for at redde ét menneske ud fra det felthospital, der er sat op for at hjælpe de overlevende. Man kan vælge mellem de seks personer på papiret, og hvis den første på listen dør, før han eller hun når ud af landet, vil den næste blive reddet, osv.

Derfor skal de lave en prioriteret rækkefølge af de seks personer. Det er naturligvis vigtigt, at de begrunder deres valg.

Først skal opgaven løses individuelt på 10 minutter, og derefter i grupper på tre eller fire. Her skal man også kun bruge 10 minutter.

Opfølgende spørgsmål:

 • Hvilke kriterier valgte I ud fra?
 • Var der stor forskel på den individuelle og den fælles liste?
 • Hvilke kompromisser blev der indgået?

FÆLLES MÅL - KRISTENDOMSKUNDSKAB

Der er i dette undervisningsmateriale taget udgangspunkt i følgende punkter fra Fælles Mål, efter 9. klasse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Livsfilosofi og etik

 • reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål og diskutere den religiøse dimension og dens betydning for menneskers livsforståelse på baggrund af bibelske fortællinger, kristendommen før og nu samt ikkekristne religioner og livsopfattelser
 • vurdere etiske principper og moralsk praksis i kristendommen.

Bibelske fortællinger

 • udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente og kunne tolke dem i et nutidigt og historisk perspektiv
 • forholde sig til de bibelske fortællingers tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål
 • give eksempler på de bibelske fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund.

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

 • forholde sig til kristne grundbegreber som grundlag for vurdering af værdier og tolkning af tilværelsen
 • formulere sig om brug og betydning af kristne symboler og ritualer samt synge og tolke salmer og sange.
www.fsgh.dk fsgh@fsgh.dk