etikNOTAT

etikNOTAT kan også læses online her

FOLKEKIRKEN OG PRÆSTEKJOLEN - januar 2014

etikNOTAT er et månedligt undervisningsoplæg, der kommer ud til lærere i Gladsaxe og Herlev kommuner.

Målgruppen for oplægget er udskolingen.

Målet er at give eleverne mulighed for at diskutere religionsfaglige begreber ud fra et tidsaktuelt tema, enten grundet årstiden, en aktuel sag fra medierne el.l. Der tages udgangspunkt i begreber og genstande fra kristendommen og der perspektiveres til kristendomsfaglige temaer og tekster.

Notatet holdes kort og kompakt, så forløbet kan gennemføres på en eller to undervisningstimer. Man kan naturligvis også udvide emnet, hvis man ønsker det.

Der vil ofte blive lagt op til tværfaglige samarbejder. Med dette oplæg kan der samarbejdes med historie.

Alle tekster er lavet som PDF, så de er lige til at printe ud til eleverne. Desuden er alle video-indslag lavet til download.

Velkommen til 5. nummer af etikNOTAT. De øvrige numre ligger på skoletjenestens hjemmeside: www.fsgh.dk. Hvis du har kommentarer eller ønsker om et specifikt emne, vi skal tage op, hører vi gerne fra dig.

INDHOLD

etikNOTAT undersøger i denne måned, hvorfor præstekjolen ser ud, som den gør.

Materialet er delt op i 4 punkter

 

 • Den historiske baggrund. Hvilke tanker havde Martin Luther om en præsts klædedragt?
 • Præstekjolen i dag. Hvilke problemer kan den rumme for nutidens præster?
 • Her i januar er der Copenhagen Fashionweek, derfor ser vi på mulighederne for at nytænke præstekjolen.
 • Elevaktivitet. Forslag til hvordan eleverne selv kreativt kan forholde sig til præstekjolen.

 

 

DEL 1 - LUTHER OG PRÆSTEKJOLEN

Martin Luther, 1528

Hvorfor ser præstekjolen ud, som den gør?

 

 • Tal sammen to og to om, hvorfor præstekjolen mon har fået den udformning, som den har. Brug evt. følgende spørgsmål som hjælp:

  • Hvorfor er det en kjole?
  • Hvorfor er der en stor hvid krave?
  • Hvorfor er der hvide kanter ved ærmerne?

Læs nu teksten af sognepræst Anders Eyvind Nielsen om præstekjolens historie og betydning. Du kan hente den her.

 

 • Hvornår var reformationstiden?
 • Hvorfor var det så vigtigt for Luther, at man skulle have almindeligt tøj på som præst?
 • Hvad mente Luther med, at "alle, der er krøbet ud af dåben er præster for Vorherre"?
 • Hvorfor tror du, at præstekjolen er stort set magen til den, man brugte for 500 år siden?
 • Hvad betyder det, at "klædt passende på til enhver kirkelig lejlighed."?
 • Er der noget, du blev overrasket over omkring præstekjolen?

 

 

 

DEL 2 - PRÆSTEKJOLEN I DAG

Det er dog ikke alle præster i folkekirken, som har det helt godt med præstekjolen.

Se filmen nedenfor med sognepræst Karen-Bolette Erhard Berg. Her gennemgår hun præstekjolens enkelte dele og forklarer, hvorfor hun finder den problematisk.

Filmen varer ca. 8 minutter, og den kan downloades her.

Spørgsmål til filmen med Karen-Bolette:

 • Hvilke dele består præstekjolen af?
 • Hvad synes Karen-Bolette om præstekjolen - både positivt og negativt?
 • Lærte du noget nyt om præstekjolen?
 • Hvilke alternativer nævner Karen-Bolette til den sorte præstekjole med pibekrave?

DEL 3 - EN MODERNE PRÆSTEKJOLE?

© AP

I denne måned er der igen Copenhagen Fashion Week. Her vil designere fra hele verden vise deres bud på det kommende års mode frem - men der vil helt sikkert ikke være moderne præstekjoler på catwalken.

Der er dog både præster, som Karen-Bolette Berg, og designere, der gerne vil have nye og mere moderne bud på præstekjolen.

Se klippet fra TV2-Østjylland nedenfor. Du kan downloade videoen her.

Spørgsmål:

 

 • Hvilke problemer er der, ifølge de to præster i indslaget, ved præstekjolen?
 • Hvad skal en ny slags præstekjole udstråle?
 • Hvad tror du Martin Luther ville synes om de nye designs, hvis han havde levet i dag?

DEL 4 - ELEVAKTIVITETER

Forslag til elevaktiviteter: 

Lad eleverne designe nye præstekjoler til folkekirken.

Tag følgende ting med i overvejelserne:

 

 • Forholdet mellem historie og et nutidigt udtryk.
 • Hvilke slags stoffer skal bruges?
 • Skal der stadig være en slags pibekrave?
 • En præstekjole skal kunne bruges mange forskellige steder. Der er fx stor forskel på en begravelse, en dåb og et bryllup.

Fælles Mål - Kristendomskundskab

Der er i dette undervisningsmateriale taget udgangspunkt i følgende punkter fra Fælles Mål, efter 9. klasse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

 • forholde sig til kristne grundbegreber som grundlag for vurdering af værdier og tolkning af tilværelsen.
www.fsgh.dk fsgh@fsgh.dk