etikNOTAT

etikNOTAT kan også læses online her

Ret & straf - september 2013

etikNOTAT er et månedligt undervisningsoplæg, der kommer ud til lærere i Gladsaxe og Herlev kommuner.

Målgruppen for oplægget er udskolingen.

Målet er at give eleverne mulighed for at diskutere religionsfaglige begreber ud fra et tidsaktuelt tema, enten grundet årstiden, en aktuel sag fra medierne el.l. Der tages udgangspunkt i begreber og genstande fra kristendommen og der perspektiveres til kristendomsfaglige temaer og tekster.

Notatet holdes kort og kompakt, så forløbet kan gennemføres på en eller to undervisningstimer. Man kan naturligvis også udvide emnet, hvis man ønsker det.

Der vil ofte blive lagt op til tværfaglige samarbejder. Med dette oplæg kan der samarbejdes med samfundsfag.

Alle tekster er lavet som PDF, så de er lige til at printe ud til eleverne.

etikNOTAT udsendes første gang i september 2013. Alle fra Skoletjenestens INFOliste modtager mailen. Send det videre til relevante udskolingslærere.

Jeres respons modtages meget gerne.

Hvis du vil se tidligere etikNOTATER eller ønsker at afmede etikNOTAT fremover, skal du gå ind på: http://www.fsgh.dk/etiknotat/

Foto: Kim Haugaard

Materialet falder i tre dele:

 • Første del omhandler sagen fra Gellerup Parken i Århus, hvor seks familier blev smidt ud af deres boliger pga. deres børns kriminalitet i området. Der er tekster og tv-indslag om sagen. Sagen perspektiveres til to bibeltekster: En fra Det Gamle Testamente og en fra Det Nye Testamente.
 • Anden del er en sammenligning af retssamfundets regler og synet på straf og tilgivelse i kristendommen (eksemplificeret i to salmer).
  Lærertekst om tilgivelse i kristendommen
  . 

 •  Tredje del er et spil om straf, hvor eleverne fysisk og aktivt skal deltage og tage stilling.

Del 1

Tekst-TV, DR

a) Læs først disse to artikler fra henholdsvis DR og Berlingske

Spørgsmål:

 • Hvem er sagens parter?
 • Hvad handler sagen om?
 • Hvad er din umiddelbare holdning til sagen?

b) Læs uddraget fra Anden Mosebog.

Spørgsmål:

 • Hvad handler teksten om?
 • Teksten er et meget kendt stykke fra Det Gamle Testamente. Udtrykket ”Øje for øje, tand for tand” bruges i daglig tale, men hvad betyder det?
 • Kan udtrykket bruges iforhold til Brabrandtsagen? Hvorfor/hvorfor ikke?

c) Læs uddraget fra Matthæusevangeliet 

d) Se interviewet med direktøren for Brabrand Boligforening, Torben Overgaard.

Interviewet kan kun ses, når du læser nyhedsbrevet online, klik her: http://www.fsgh.dk/187/

 

Spørgsmål:

 • Hvad handler bibelteksten om?
 • Hvad mener Torben Overgaard?
 • Hvordan ville Jesus ifølge bibelteksten forholde sig til sagen?
 • Hvordan ville vores samfund se ud, hvis alle blev ved med at tilgive og vende den anden kind til?
 • Hvad mon der sker med mennesker, hvis man bliver ved og ved med at tilgive?
 • Hvad mon der sker med mennesker, hvis man bliver ved og ved med at straffe?
 • Er der andre løsnigner på Brabrand-sagen? Kom med jeres bud.
 • Kan man være konsekvent (fx smide nogen ud) og samtidig tilgive?
 • Er der grænser for tilgivelse?
Flemmning Nielsen, DR Østjylland

Spørgsmål:

 • Hvilket gudsbillede er der i første vers af ”Se, hvilket menneske”?
 • Kan man i et retssamfund også lukke udskuddet ind? Hvordan håndteres udskuddet? I ”Herre, jeg har handlet ilde” tales der bl.a. om synd og anger. Hvornår har man angret nok til at fortjene tilgivelse?
 • Er det i orden at få strafnedsættelse, hvis man oprigtigt angrer og erkender sine fejl?
 • Kan Gud tilgive alt, hvis synderen følger hans veje igen?
 • Hvad er Guds retfærdighed, som den beskrives i vers 6?

Del 3

Print de medfølgende papirer ”HÅRD STRAF – INGEN STRAF” ud.

 • Alle elever stiller sig ud på gulvet.
 • Papiret med teksten ”INGEN STRAF” lægges på gulvet i den ene ende af klassen og papiret med teksten ”HÅRD STRAF” lægges i den anden ende.
 • Alle de andre papirer lægges med bunden opad, og to og to tager eleverne nu på skift et papir og vurderer, hvor på straf-skalaen, handlingen hører hjemme.
 • Når papiret er lagt, tager man et nyt, indtil alle handlingerne er vurderet på skalaen.

Der er nu lagt i kakkelovnen til en heftig debat! 

Hvis der er brug for ekstra spørgsmål til at holde gryden i kog:

 • Hvordan spiller den frie vilje ind på handlingerne og jeres vurdering af dem?
 • Skal alt straffes?
 • Ville jeres vurdering have været anderledes, hvis der havde stået et navn på en I kender på kortene i stedet for bare ordene ”pige” og ”dreng” – og hvad hvis det havde været jeres eget navn?
 • Hvad mener man i kristendommen? Straffer Gud, hvordan, hvorfor/hvorfor ikke?
 • Henvis gerne til bibel- og salmesteder, eventuelt dem I lige har gennemgået.

Fælles Mål - Kristendomskundskab

Der er i dette undervisningsmateriale taget udgangspunkt Fælles Måls følgende punkter: 

Fra Fælles Mål, efter 6. klasse:

 • Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
 • gengive sammenhænge og modsætninger mellem Det Gamle og Nye Testamente og forholde sig til centrale fortællinger i et historisk perspektiv
 • formulere udvalgte bibelske fortællingers pointer
 • genkende eksempler på nutidige udtryk for bibelske fortællinger.

Fra Fælles Mål, efter 9. klasse:

 • Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
 • forholde sig til og tolke udvalgte fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente
 • diskutere grundlæggende tilværelsesspørgsmåls tydning i lyset af de bibelske fortællinger
 • kende til de bibelske fortællingers indflydelse på dansk og europæisk kultur.
 • diskutere forskellige udlægninger af, hvad kristendom er – nu og tidligere, og forholde sig til kristendommens rolle i kultur og samfund, herunder folkekirkens organisation og betydning
 • diskutere og forholde sig til de kristne grundbegreber og deres tolkning af tilværelsen
 • diskutere og forholde sig til (…) salmers almene funktion og betydning.
www.fsgh.dk fsgh@fsgh.dk