Tilmeld dig etikNOTAT

etikNOTAT er et månedligt undervisningsoplæg, der kommer ud til lærere i Gladsaxe og Herlev kommuner.

Målgruppen for oplægget er udskolingen.

Målet er at give eleverne mulighed for at diskutere religionsfaglige begreber ud fra et tidsaktuelt tema, enten grundet årstiden, en aktuel sag fra medierne el.l. Der tages udgangspunkt i begreber og genstande fra kristendommen og der perspektiveres til kristendomsfaglige temaer og tekster.

Notatet holdes kort og kompakt, så forløbet kan gennemføres på en eller to undervisningstimer. Man kan naturligvis også udvide emnet, hvis man ønsker det.

Der vil ofte blive lagt op til tværfaglige samarbejder.

Alle tekster er lavet som PDF, så de er lige til at printe ud til eleverne.

Til fastelavn er det tid til udklædning, tøndeslagning og store mængder slik og fastelavnsboller. Landets folkekirker slår dørene op for fastelavnsgudstjenester og arrangerer tit efterfølgende tøndeslagning. Men hvad vil det sige at faste, hvad er det for en faste fastlavnsfesten indleder, og hvad er fasten for en tid på året kirkelig set? Læs mere om fastetraditioner her.

Valentins dag er lige om hjørnet. For mange mennesker er det ensbetydende med udveksling af blomster, chokolade og søde ord. Men hvem var Valentin egentlig? Hvorfor fejrer man en katolsk martyr i folkekirken? Og hvad har Bibelen at sige om kærligheden?Alt dette ser vi nærmere på i denne måneds udgave af etikNOTAT, der står i kærlighedens tegn

Moden skifter, men ikke når det gælder præstekjolen. Den har set ud på stort set samme måde i 500 år. Men hvorfor er det egentlig sådan? etikNOTAT undersøger præstekjolens historie, dens udseende og dens fremtid.

I kristendommen er ord et bærende element. Gud skabte verden med sit ord, Jesus kaldes for Ordet og om søndagen prædikes evangeliets ord. Ord spiller også en afgørende rolle i digteren Yahya Hassans liv. etikNOTAT undersøger bl.a. hvordan ord kan ændre menneskers liv?

Når et menneske dør, rammes de efterladte ofte af sorg. Sorgen kan se ud på mange måder og man kan mindes sine døde på vidt forskellig vis. etikNOTAT ser nærmere på sorgens mange udtryk, den dødes sidste rejse og forskellen på Halloween og Allehelgen.

I kristendommen står kærligheden til Næsten centralt. Det er vigtigt at hjælpe mennesker i nød, hvad enten det drejer sig om penge, tøj eller mad. Men skal man hjælpe, fordi man har lyst til det, eller fordi man har pligt til det? Det gives der bud på i denne måneds etikNOTAT.

Mange kender udtrykkene 'et øje for et øje, en tand for en tand' og 'at vende den anden kind til', der begge stammer fra Bibelen. Men hvad betyder de egentlig i praksis? Er der fx en grænse for hvad man kan og skal tilgive?