Grundskole

Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev er en folkekirkelig organisation, der arbejder for at formidle viden og erkendelse om kristendomsfaglige emner blandt elever og lærere på folkeskoler og private grundskoler i de to kommuner. Vi arbejder på skolens præmisser og bestræber os på at opnå en nærværende og deltagerengagerende formidling.

Hvert år deltager 150-200 klasser fra de to kommuner i projekter med besøg ud af skolen. Besøg i lokale kirker, museer eller i naturen, hvor centrale begreber fortolkes i samarbejde med præster, kunstnere og forskere.

I skoleåret 2016-17 udbydes også seks kurser for lærere, præster og organister. Læs mere her

Projekter for grundskolen 2017-18

Se projektliste her                                                                     Læs som pdf her

Landsprojekt 2017-18 RE:formation

Teaser til Re:formation - teser, tro og tvivl

Andre læringsrum og -former

Skoletjenestens 8-10 årlige projekter udspringer af kristendomsfaglige temaer. Vægten i projekterne kan ligge på det livsfilosofiske, etiske, historiske eller æstetiske. Projekterne åbner op for tværfaglige samarbejder mellem skolens fag, gæstelærere og forskellige (kultur)institutioner fx Statens Museum for kunst, Frilandsmuseet, Grønt Idecenter.

En vigtig del i læringsforløbene er det alternative læringsrum, som kirken eller andre deltagende institutioner kan tilbyde. Eleverne kommer ud af skolens vante rammer og den læring projektet præsenterer sættes i relation til de rum eleverne befinder sig i.

Skoletjenesten afprøver forskellige didaktisk tilgang ud fra teorier om de mange intelligenser og forskellige læringsstile. Det betyder, at vi tilrettelægger

  • Sansevandringer: I fastelavnsvandringen oplever eleverne fastens historie og traditioner gennem sanserne
  • Dramaøvelser: Ved formidlingen af billedet EsbjergEvangeliet, gengiver eleverne billedelementer med deres egne kroppe
  • Billedkunst: I allehelgensprojektet bygger eleverne store lanterne i pil og papir – et symbol på elevens hjerterum der lyser for det, man savner
  • Musik: I Grundtvigsprojektet stompede elevernes de gamle salmer
  • Naturfaglige eksperimenter: Hvordan kan man se opstandelsestanken gengivet i naturen, og hvilke mange dyr er der egentlig i Bibelen?

Aktuelle projekter

EsbjergEvangeliet

EsbjergEvangeliet er malet af kunstner Erik Hagens i 2003-2005 på en uddannelsesinstitution i Esbjerg. Billedet udstilles i Præstebro Kirke i uge 8-13 2018.  Folkekirkens Skoletjeneste fik i 2006 en kopi i næsten fuld størrelse af billedet, der er 30 meter langt. Over 1000 elever i Gladsaxe og Herlev har igennem årene arbejdet med billedet. Fra 2017 vil billede, baggrundsstof og lærervejledning ligge digitalt. Det digitale materiale arbejder man med i klassen, når man har set billedet i Præstebro Kirke. 

Skam - projekt for udskolingen

Projektet Er mennesket en ø? handler om tv-serien og begrebet skam og er et blandt mange nye projekter, der udbydes i skoleåret 2017-18. Eleverne fordyber sig i udvalgte afsnit af tv-serien SKAM og undersøger betydningen af begrebet skam. Et antal klasser får mulighed for live-chat med en præst - hvilke former for skam møder man gennem jobbet som præst? Læs mere her

Teaterlabyrint

- Luthers liv som oplevelses-labyrint

Elever fra 1.-6 klasse inviteres på opdagelse i reformationens univers, når skoletjenesten i samarbejde med to billedkunstnere og en masse elever skaber en 500 m2 stor labyrint, hvor vi sammen skal finde en form til REFORMATIONEN.

Landsprojekt 2015-16

 Se filmen LYDBØLGE fra projektet LYDSPOR her:

LYDSPOR - leg med lyd i bibelske fortællinger

modtog 2.prisen ved uddelingen af Undervisningsmiddelprisen 2016. Det er et landsprojekt, hvor klasser over hele landet har arbejdet med orgelmusik, menneskelige grundvilkår og bibelske fortællinger. Projektet er målrettet indskolingen men udvides så det i skoleåret 2016/17 kommer til at kunne bruges på mellemtrinet også. Læs artikel fra Folkeskolen her 

Se projektets hjemmeside her

Evaluering af de folkekirkelige skoletjenester

Her finder du evalueringesrapporten: "Selv om man tror på noget andet kan man godt være et sødt menneske". Den er fra 2016 og omhandler de folkekirkelige skoletjenestes samarbejde med lærere i grundskolen læs her.

Hvis du vil læse mere om baggrunden for rapporten og den omtale, der har været af den læs her.

Kan man forstå med kroppen?

Skolereformen peger på at fysisk bevægelse skal integreres i undervisningen. Skoletjenesten har arbejdet med bevægelse som en måde at fortolke tekster og fagbegreber på. Læs mere her i en artikel, som snart bringes i religionslærerforeningens blad.

Videodokumentation af projekt om døden 

Se fotos fra aktuelle projekter

  • Ordapotek

  • Ordapotek

  • Ordapotek

  • Ordapotek

  • Ordapotek

Kalender 2018

 

Marts 2018

PROJEKT: Esbjerg-Evangeliet