Følg skoletjenesten på Facebook

Projekter for grundskolen 2019-20

Se projektliste her                                                                     Læs som pdf her

Projekter for grundskolen 2019-20

Grundskole

Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev er en folkekirkelig organisation, der arbejder for at formidle viden og erkendelse om kristendomsfaglige emner blandt elever og lærere på folkeskoler og private grundskoler i de to kommuner. Vi arbejder på skolens præmisser og bestræber os på at opnå en nærværende og deltagerengagerende formidling.

Andre læringsrum og -former

Skoletjenestens 8-10 årlige projekter udspringer af kristendomsfaglige temaer. Vægten i projekterne kan ligge på det livsfilosofiske, etiske, historiske eller æstetiske. Projekterne åbner op for tværfaglige samarbejder mellem skolens fag, gæstelærere og forskellige (kultur)institutioner fx Statens Museum for kunst, Frilandsmuseet, Grønt Idecenter.

En vigtig del i læringsforløbene er det alternative læringsrum, som kirken eller andre deltagende institutioner kan tilbyde. Eleverne kommer ud af skolens vante rammer og den læring projektet præsenterer sættes i relation til de rum eleverne befinder sig i.

Skoletjenesten afprøver forskellige didaktisk tilgang ud fra teorier om de mange intelligenser og forskellige læringsstile. Det betyder, at vi tilrettelægger

  • Sansevandringer: I fastelavnsvandringen oplever eleverne fastens historie og traditioner gennem sanserne
  • Dramaøvelser: Ved formidlingen af billedet EsbjergEvangeliet, gengiver eleverne billedelementer med deres egne kroppe
  • Billedkunst: I allehelgensprojektet bygger eleverne store lanterne i pil og papir – et symbol på elevens hjerterum der lyser for det, man savner
  • Musik: I Grundtvigsprojektet stompede elevernes de gamle salmer
  • Naturfaglige eksperimenter: Hvordan kan man se opstandelsestanken gengivet i naturen, og hvilke mange dyr er der egentlig i Bibelen?

Aktuelle projekter

Snedronningen

Se så! Nu skal I høre en fortælling om ondskab og godhed, varme og kulde. Snedronningen er klassiskerlæsning med H. C. Andersen. Elever på mellemtrinnet besøger i efteråret 2019 en workshop i Søborg Kirke, hvor de både oplever isnende kulde og glødende varme - og hvor de skaber en scene fra fortællingen sammen med billedkunstner Maria Lau Krogh. Læs mere her

ALSANG 2020

I foråret 2020 løber den landsdækkende event "ALSANG 2020" af stablen. Skoletjenesten udbyder i den forbindelse et projekt med fokus på fællessang, frihed og demokrati og inviterer eleverne til fællessang sammen med andre klasser lokalt i Gladsaxe og Herlev! Her sætter vi fokus på, hvordan det at synge sammen skaber fællesskab. Læs mere her

Landsprojekter

Landsprojekt 2017-18 RE:formation

Landsprojekt 2015-16

 Se filmen LYDBØLGE fra projektet LYDSPOR her:

LYDSPOR - leg med lyd i bibelske fortællinger

modtog 2.prisen ved uddelingen af Undervisningsmiddelprisen 2016. Det er et landsprojekt, hvor klasser over hele landet har arbejdet med orgelmusik, menneskelige grundvilkår og bibelske fortællinger. Projektet er målrettet indskolingen men udvides så det i skoleåret 2016/17 kommer til at kunne bruges på mellemtrinet også. Læs artikel fra Folkeskolen her 

Se projektets hjemmeside her

Tidligere projekter

Kan man forstå med kroppen?

Skolereformen peger på at fysisk bevægelse skal integreres i undervisningen. Skoletjenesten har arbejdet med bevægelse som en måde at fortolke tekster og fagbegreber på. Læs mere her i en artikel, som snart bringes i religionslærerforeningens blad.

Teaterlabyrint

- Luthers liv som oplevelses-labyrint

Elever fra 1.-6 klasse gik i november 2017 på opdagelse i reformationens univers, da skoletjenesten sammen med to billedkunstnere og en masse elever skabte en 500 m2 stor labyrint under kælderen i Mørkhøj Kirke, hvor vi i fællesskab forsøgte at finde en form til REFORMATIONEN.

EsbjergEvangeliet

EsbjergEvangeliet er malet af kunstner Erik Hagens i 2003-2005 på en uddannelsesinstitution i Esbjerg. Folkekirkens Skoletjeneste fik i 2006 en kopi i næsten fuld størrelse af billedet, der er 30 meter langt. Over 1000 elever i Gladsaxe og Herlev har igennem årene arbejdet med billedet. Fra 2017 vil billede, baggrundsstof og lærervejledning ligge digitalt. I er velkomne til at kontakte skoletjenesten, hvis I ønsker at arbejde med projektet. 

Videodokumentation af projekt om døden 

Se fotos fra aktuelle projekter

  • Ordapotek

  • Ordapotek

  • Ordapotek

  • Ordapotek

  • Ordapotek