Bibeleventyr - et intensivt fortælleforløb om Bibelen

Bibeleventyret er et tilbud til 4. klasser i Gladsaxe og Herlev.

Der er fortrinsret for skoler, der tilmelder hele 4. årgang til forløbet.

Beskrivelse af forløbet

Bibeleventyret er en dramatiseret fortælling af Bibelens historier fra Skabelsen til lige før Jesu fødsel. Børnene får fortalt historierne gennem, rollespil, trylleri, rap, fagter huskeord og mundtlig fortælling. Alt sammen i en humoristisk, energisk, inkluderende og ikke-forkyndende tone.
Bibeleventyret giver eleverne en fornemmelse af, forløbet i Bibelens fortællinger, samtidig med at de bliver bevidste om, at Bibelen er en bog, der består af 66 mindre bøger. 

Bibeleventyret er

· 3x90 minutters intensiv historiefortælling

· en kronologisk fortælling af de mest centrale historier i Bibelen

· 17 sjove billeder og 56 fagter + nøgleord, der hjælper børnene til at huske

· en kæmpestor Bibel med 66 ”bøger” og ”husketing”

· et svensk koncept til ikke-forkyndende undervisning i bibelfortællinger.

 

Forløbet sætter eleverne i stand til at

· Kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente

· Tale med om indholdet af de bibelske fortællinger

· Gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis.

 

Formidler Trine Tøndering har gennem 4 år tilbudt Bibeleventyret for elever i Gladsaxe og Herlev i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste.

Klassen modtager i alt besøg i 3 dobbeltlektioner (3x90 minutter)

Besøgene aftales individuelt med Trine Tøndering. Kontakten etableres, ved at henvende sig til Folkekirkens Skoletjeneste.