SOSU-udd og Herlev Hospital

Hospitalspræsterne på Herlev Hospital har stor erfaring med at give åndelig og religiøs omsorg for mennesker i svær krise og i forbindelse med dødsfald. Der har gennem flere år været en efterspørgsel på denne viden. 

Derfor arbejder Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev i disse år på at udvikle forløb, der imødekommer denne interesse og efterspørgsel. Forløbene udvikles i samarbejdet med undervisere på SOSU C, med hospitalets præster og øvrige præster med erfaring fra psykiatri og gerontologi samt med praktikvejledere. Der er tale om en treårig forsøgsordning.

Vi udvikler pt. undervisning om ritualers betydning i sygeplejen, samt om den mellemmenneskelige relation i åndelig og religiøs omsorg. Vores interesse er at være med til at kvalificere samtalen om religion og livsopfattelser i relation til sygdom, lidelse og sorg.

Workshops om ritualer og samtaler

Kalender 2018

 

Januar 2018

PROJEKT: Håndtegn - håndens symbolske betydning i kunst, kultur og religion

PROJEKT: Religionsfrihed - rum til at tænke og tro?