Møde om muligheder for undervisnings-samarbejde

Den 2. maj kl. 9 har vi aftalt et møde på SOSU-skolen i Herlev.

Målet med mødet er at drøfte, hvordan vi som Folkekirkekirkelig  Skoletjeneste kan bidrage til jeres undervisning inden for feltet Åndelig, eksistentiel og religiøs omsorg.

Gennem de seneste to år, har vi deltaget i forskellige dele af undervisningen på SOSU C i Herlev. Her har vi tilbudt gæstelærere i form af præster fra hospital, psykiatri og plejesektoren samt dansere i forbindelse med temaet "samtalen som en dans".

Konkret ønsker jeg på mødet at drøfte med jer, hvorvidt en hjemmeside med forskellige ressourcer kunne være interessant for jeres undervisning - samt hvad indholdet i så fald kunne være.

 

Jeg forestiller mig, at siderne på hjemmesiden kan lægge op til forskellig temaer:

 

  • En grundlæggende side om åndelige, eksistentiel og religiøs omsorg.
  • En side om døden, palliation, pårørende og ritualer (Målrettet forløb inden somatikken)
  • Sansning, skrøbelighed, værdighed, musik/litteratur/kunsts betydning i behandlingen af psykisk skrøbelige (Målrettet forløb op til psykiatrien)
  • Demens, reminicens, sansning, religion i det multireligiøse samfund (Målrettet forløb inden primærsektor)

 

Nedenfor er et par forslag.

Forskellige bud på, hvad åndelig omsorg er

Cicely Saunders

Hvem var hun?

Hvordan og hvorfor startede hospicebevægelsen?

Kari Martinsen

Hvad er sygeplejeforskerens centrale pointer?

Finn Thorbjørn Hansen

Om filosofiske samtaler med hospice-personale på Ankerhus

Litteratur og videoer til undervisningen

I undervisingen tages udgangpunkt i mangfoldig faglitteratur om den åndelige omsorg og i skønlitteraturen om oplevelsen af sundhedssystemet og menneskelige erfaringer med død, sorg, liv og glæde.

Video-interviews

Her findes video-interviews med mennesker, der arbejder i plejesektoren og er særligt optaget af den åndelige, eksistentielle og religiøse omsorg.

Primær pleje - psykiatri - somatik

Herunder finder man undervisningsaktiviteter i form af spørgsmål, interviews og tekster, der kan bruges i undervisning om den åndelige, eksistentielle og religiøse omsorg.

Plejehjemmet og hjemmeplejen

Forløbet tematiserer bla. spørgsmål omkring ritualers betydning i forbindelse med alderdom og afsked med livet.

Åndelighed

Eksistens 

Religion: For nogle beboere på plejehjem i hjemmeplejen, kan religiøse ritualer, sange eller tekster være med til at skabe genkendelighed, ro og lindring. Det kan være en bøn, eller en kendt salme. Det kan være tekster eller fortællinger, der cirkler om spørgsmålet: Hvad vil det sige at være menneske? Hvad er meningen med livet? og Hvad er døden for et fænomen.

Psykiatrien

Et menneske bag diagnosen, og udtryksformer, der taler i et andet sprog.

Man kan udtrykke sig gennem musikken, gennem billedkunsten, gennem ord... Man kan finde ro i naturen...

Hvad betyder sansning af rum, ord og litteratur i psykiatrien?

Hospitalet

Mennesket i svær sygdom

 

Ved at trykke på dette link kommer man videre til små film og tekster, der tematiserer hvad det vil sige at være terminal patient, samt hvad en præst kan sige om sorg, død og ritualer.

Her ser i et enkelt eksempel på et interview lavet med hospitalspræst Tom Kjær.

Temaer i undervisningen

Den sidste rejse

Hvad sker der, når et menneske dør? Eleverne kan besøg Herlev Hospital, og få viden om ritualer og traditioner i forbindelse med dødsfald. Eleverne har selv mange erfaringer fra deres praksis om, hvad man gør i hjemmepleje, plejecentre og på hospitalet ved dødsfald. På hvilke måder tager man afsked? Har borgere og pårørende særlige ønsker? Hvilke ritualer og traditioner findes på de forskellige plejesteder?

Samtalen som en dans

Hvis en samtale mellem to mennesker er som en dans, hvilke trin kan man da træne sin krop i at tage? Hvornår træder man frem, og hvornår trækker man sig nænsomt tilbage? Hvordan fører man sin partner professionelt og trygt?

Oplæg, samtale og øvelser om, hvordan man træner sin medleven og føling med den anden.

I forbindelse med udvikling af undervisningsforløb, har vi samarbejdet med tangodansere, for at eksemplificere og erfare samspillets betydning for samtalen.

Rum for forskelligheder

Det senmoderne samfund er karakteriseret ved ikke at være monokulturelt. Der er flere familiekulturer, religiøse kulturer, sociale kulturer og etniske kulturer, der præger menneskers livssyn.

Hvordan påvirker det sygeplejen? Hvordan tages der bedst hånd om borgeren ud fra de forudsætninger? Hvordan afkodes borgerens behov for åndelig, eksistentiel og religiøs omsorg?

Hvor kan man hente hjælpe og viden?

Menneske til menneske

Hvad gør man, når man bliver ramt af de skæbner, man møder i sygeplejen? Måske bliver man berørt over en for tidlig død; en for voldsom sygdom; en situation, der minder om noget, man kender fra eget liv eller noget andet?

Hvordan er man menneske og professionel på samme tid?