Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste?

Tjek årets projekter her - 2020/21

 

Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev er en folkekirkelig organisation, der arbejder for at formidle viden og erkendelse om kristendomsfaglige emner blandt elever og lærere på folkeskoler og private grundskoler i de to kommuner. Vi arbejder på skolens præmisser og bestræber os på at opnå en nærværende og deltagerengagerende formidling.

Se projekt liste her

Læs som pdf her

Åben skole - alternative læringsrum

 

En vigtig del i skoletjenestens projekter er det alternative læringsrum, som kirken eller andre deltagende institutioner kan tilbyde. I disse rum afprøver vi forskellige didaktiske tilgange ud fra pædagogiske og æstetiske teorier om, hvad det vil sige at lære for livet. Det betyder, at vi bl.a tilrettelægger: 

Sansevandringer: I fastelavnsvandringen oplever eleverne fastens historie og traditioner gennem sanserne. 

Dramaøvelser: Ved formidlingen af billedet EsbjergEvangeliet gengiver eleverne billedelementer med deres egne kroppe. 

Billedkunstfaglig workshop: I projektet om Snedronningen arbejder eleverne i en billedkunstworkshop der åbner op for eksistentielle samtaler. 

Koncerter: I  salmeprojekterne om fugle og om undren synger eleverne med på musikken til koncerter i kirkerummene. 

Naturfaglig nysgerrighed: Hvad betyder vandet i naturen og hvad betyder vandet i kirken – naturforståelse og symbolforståelse. 

Skoletjenesten udbyder årligt 8-10 projekter med kristendomsfaglige temaer som udgangspunkt. Vægten i projekterne kan ligge på det livsfilosofiske, etiske, historiske eller æstetiske. Projekterne inviterer til tværfaglige samarbejder mellem skolens fag, gæstelærere og forskellige kulturinstitutioner. 

Følg skoletjenesten på facebook

Videodokumentation af projekt om døden

Se fotos fra aktuelle projekter

Luther-labyrint

Luther-labyrint

Luther-labyrint

Religionsfrihed

Tankerum

Livsmod

Tankerum

Luther-Labyrint

Luther-Labyrint

Fastelavnsvandring

Ordapotek

Ordapotek

Ordapotek

Ordapotek