Klassetrin: 7.-9. klasse

Projektperiode: Sept.- nov. 2020

Fag:Dansk og kristendomskundskab

Antal lektioner: 3-6

Projektet indeholder:

  • Lærervejledning
  • Hjemmeside
  • Instruktion til workshop
  • Kirkebesøg.

Tilmelding: 3. juli 2020

(eller senest 6. august 2020)

KNUST - filosofiske samtaler

I 2020 oplevede verden en pludselig og gennemgribende forandring.

Hvad betyder det for os mennesker, når verden forandrer sig så voldsomt? og hvilke forskellige reaktioner er der på forandringen? - Uro? savn? fordybelse? nybrud? lettelse? Dét er vores indtryk, at der er brug for samtaler om dette!

I projektet indgår et videoværk af den peruvianske kunstner Karen Macher Nesta, hvor hendes selvportræt, formet i porcelæn, smadres og går i tusinde stykker. Hun samler stumperne og limer dem sammen med guld. Hver skramme og hvert skår former hende påny og gør hende værdifuld og skøn på nye måder.

Eleverne arbejder med den filosofiske samtales fem trin, hvor de taler ud fra egne erfaringer suppleret af litteraturens udtryk for det knuste, forandringen og fornyelsen. De arbejder med et analytisk blik, hvor forskellige antagelser om at være knust og samlet systematiseres. Afslutningsvist samler de bogstaveligt talt stumperne og former deres egen mosaik af det nye liv efter verdens omkalfatring.

De kristendomsfaglige aspekter af projektet omhandler teodice-problematikken. For hvor eller hvem er Gud, når verden går i stykker? Er det Hans skyld? Er det menneskets? Eller er det et livsvilkår, som det religiøse sprog forholder sig til gennem narrativer, kunstbilleder og begreber? Hvad siger religionerne om dette?

Med materialet følger produkter og vejledning til, hvordan I selv i klassen arbejder med et kreativt produkt, hvor noget bliver knust og samlet påny.