Gymnasium/hf

Folkekirkens skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev tilbyder undervisningsmateriale, ekskursioner og forfatterbesøg mv. for gymnasiet/hf.

Se aktuelle tilbud for skoleåret 2018/19 her på siden. Kontakt os på mail eller telefon for tilmelding - eller brug fanen "tilmelding". 

Om skoletjenesten

Folkekirkens Skoletjeneste tilbyder undervisningsprojekter målrettet religionsfaget samt tværfaglige forløb mellem fx religion og dansk.

 

De religionsfaglige forløb består typisk af et forberedende materiale samt en ekskursion, hvor eleverne møder forskellige religiøse repræsentanter fra en eller flere religioner. Forud for ekskursionerne har eleverne mulighed for at læse kildetekster eller se interviews med de personer, de skal møde.  

 

Vi tilbyder forskellige temaer om folkekirken, hvor eleverne møder to eller flere præster, der fortæller om deres syn på folkekirkens trosforestillinger, ritualer og tekster. Emnet kan eksempelvis være "den rummelige folkekirke", begrebet næstekærlighed, opstandelsen eller det nye vielsesritual for par af samme køn. 

 

De komparative forløb omhandler emner som bøn, ritualer i forbindelse med døden og religiøs praksis generelt. 

 

I de tværfaglige forløb kombineres eksempelvis et forfatteroplæg eller en skriveworkshop med et oplæg fra en teolog, religionshistoriker, præst eller lignende. Det kan enten foregå i undervisningen eller ude af huset, fx på et bibliotek eller i en kirke. Eksempler på emner kan være syndefaldet i litteraturen eller sorg og tab i ny dansk litteratur, tid i litteratur og religioner mv.   

 

Ønsker man at arbejde med kirkens særlige rum, musik eller billeder i fx dansk, musik eller billedkunst, er man altid velkommen til at kontakte os. 

Aktuelle projekter for religion 2018/19

Bøn - et komparativt oplæg om bønspraksis

Hvad betyder bønnen for den religiøse identitet?

Forløbet giver et indblik i ligheder og forskelle med hensyn til bønspraksis og bønstraditioner i forskellige

religioner. På en ekskursion møder eleverne religiøse repræsentanter, der vil fortælle om deres personlige

bønspraksis. Forud for ekskursionen udsendes et undervisningsmateriale om bøn.

Tidspunkt: Februar-april 2019.

Rest in peace - om ritualer i forbindelse med døden

Hvilke forestillinger knytter der sig til døden i kristendom, islam og buddhisme? Hvordan er den religiøse praksis,
når et menneske dør? Eleverne møder en præst, en muslim og en buddhist, der fortæller om, hvilke trosforestillinger
og ritualer der knytter sig til døden i deres religion.

I tilknytning til ekskursionen får eleverne adgang til en hjemmeside, som rummer baggrundstekster, interviews med de medvirkende samt forslag til elevopgaver før og efter ekskursionen. Tidspunkt: Marts-april 2019.

Vielsesritualet for par af samme køn - to præster fortolker ritualet

Dette projekt sætter fokus på folkekirkens vielsesritual for par af samme køn, som blev vedtaget af Folketinget i 2012. Det er fortsat valgfrit for folkekirkens præster, om de vil sige ja til at vie to personer af samme køn. Hvordan ser lokale folkekirkelige præster på ritualet? Mød to præster, der hver især fortæller om deres syn på og erfaringer med ritualet. Tidspunkt: September-december 2018. Kontakt os for tilmelding

Næstekærlighed - to præster fortolker begrebet

Dette projekt omhandler forskellige opfattelser af næstekærlighed. Eleverne tager på ekskursion til en lokal kirke, hvor de møder to præster, som med afsæt i det dobbelte kærlighedsbud og lignelsen om den barmhjertige samaritaner hver især vil udlægge deres forståelse af næstekærlighed. Forud for ekskursionen udsendes et materiale med forslag til kildetekster.

Tidspunkt: September-december 2018.

Fotos fra forløb

  • Rest in peace - ritualer og død i tre religioner

  • Feltarbejde i Mørkhøj Kirke

  • Forfatterbesøg og skriveworkshop